Skip to main content

De 6 stappen in het koopproces

Op 2 juli is de verkoop gestart van de 8 appartementen aan de Binnenweg in Heemstede. Op deze pagina informeren wij u over de verkoopprocedure en hoe u in aanmerking kunt komen voor het appartement van uw voorkeur.

Stap 1

Verkoopdocumentatie

Alle informatie die u nodig heeft om een juiste keuze te maken vindt u in de verkoopdocumenten. Download deze via onderstaande button en lees ze goed door. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de makelaar.

  • Brochure
  • Prijslijst
  • Technische tekeningen
  • Technische omschrijving
  • Stukken Vereniging van Eigenaren
  • Splitsingsakte en -tekening
  • Koop/leveringsovereenkomst
Start download
Stap 2

Persoonlijk gesprek met de makelaar

Alle kandidaten kunnen op werkdagen tussen 8 en 17 juli een persoonlijk gesprek aanvragen voor een of meerdere appartementen. Dit is geen verplichting. Buiten deze periode kunnen geen gesprekken worden ingepland. Bij een volle agenda zal er met een wachtlijst worden gewerkt.

Let op: de appartementen zijn momenteel in aanbouw waardoor deze niet bezichtigd kunnen worden.

Direct afspraak maken
Stap 3

Online biedformulier invullen

U kunt een éénmalige bieding uitbrengen op een of meerdere appartementen via het online biedformulier. Let op: incomplete biedingen en biedingen die niet via de website worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Zorg ervoor dat het biedformulier uiterlijk 17 juli voor 17.00 uur is ingediend. U ontvangt van uw indiening een email ter bevestiging. Wilt u uw bieding herzien dan kunt u nogmaals het formulier volledig invullen. De laatste volledig ingevulde versie zal worden gebruikt in het selectieproces.

Biedformulier invullen
Stap 4

Gunning van het appartement

Op 18 juli zullen de biedingen door de notaris worden voorgelegd aan de ontwikkelaar en zal de gunning plaatsvinden. De biedingen zullen worden beoordeeld op prijs en (financierings)voorwaarden.

Op 19 juli zal de gunning bekend worden gemaakt aan alle bieders. De kandidaat kopers worden benaderd door de makelaar voor de contractvorming en ondertekening van de overeenkomsten. De afvallers worden per email op de hoogte gebracht en op de reservelijst geplaatst.

Stap 5

Ondertekening contract

In de week van 22 tot 26 juli worden de overeenkomsten met de kandidaten getekend. Indien een woning niet wordt gegund dan komt deze in een later stadium in de reguliere verkoop.

Stap 6

Planning oplevering en betaling

Alle woningen worden vrij op naam verkocht, conform de technische omschrijving. Er is geen meer-/minderwerk mogelijk. U kunt de woning na oplevering naar eigen inzicht wijzigen en woongereed maken.

U betaalt de woning via de projectnotaris bij oplevering (richtdatum december 2024). De exacte opleverdatum zal in het 4e kwartaal bekend worden gemaakt. Een eigen voorkeursdatum voor oplevering is niet mogelijk.

De verkoop is gestart!

De appartementen in Gildemeesters zijn reeds in aanbouw en worden naar verwachting voor het eind van het jaar opgeleverd. Hierdoor is het niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen.

Heeft u interesse in een van de appartementen? Lees de verkoopprocedure en breng via het biedingsformulier een bod uit.

Heeft u nog vragen of wilt u een persoonlijk gesprek inplannen? Neem dan bij voorkeur telefonisch contact op met de makelaar.


Zandvoortselaan 159 C,
2106 AM Heemstede
Tel: 023 800 0200
nieuwbouw@mooijekindvleut.nl